เปิดรับสมัครงาน

1. ช่าง CNC 7. ช่าง EDM 2. ช่างเครื่อง Milling 8. ช่าง Wirecut 3. ช่าง Profile Grinding 4. ช่างเจียร์ราบ (Grinding) 5. ช่างประกอบ Mold&Die 6. ช่างเขียนแบบ (Design Tooling-Mold&Die)


Posted By Comments: 0 0

ISO 9001

A quality management system designed to help organizations ensure that they meet the needs of customers and other stakeholders while meeting statutory and regulatory requirements related to the product. Happy day Engineer’s certified the ISO9001 version 2015 by SGS on 6 March 2019


Posted By Comments: 0 0

HD Family Day & Thank You Party 2019

5 Dec 2019 (The Idle Serviced Residence) ...


Posted By Comments: 0 0