เปิดรับสมัครงาน

1. Sale Automation Design 2. Mold Injection Design 3. ช่างประกอบงาน 4. ช่าง PG 5. ช่าง Lapping 6. พนักงานขับรถประจำบริษัท


HD Family Day & Thank You Party 2019

5 Dec 2019 (The Idle Serviced Residence) Thank you Party 2019