เปิดรับสมัครงาน

1. พนักงาน QC 2. ช่าง CNC


Posted By 1