เปิดรับสมัครงาน

1. ช่าง CNC 7. ช่างเจียร์ราบ (Grinding) 2. ช่างเครื่อง Milling 8. ช่าง EDM 3. ช่าง Profile Grinding 9. ช่าง Wirecut 4. พนักงาน QC 10. ช่างประกอบ Mold&Die 5. พนักงาน QC Lapping 11. พนักงานบัญชีต้นทุน 6. ช่างเขียนแบบ (Design Tooling-Mold&Die)


Posted By Comments: 0 0