เปิดรับสมัครงาน

1. Sale Automation Design 2. Mold Injection Design 3. ช่างประกอบงาน 4. ช่าง PG 5. ช่าง Lapping 6. พนักงานขับรถประจำบริษัท