เปิดรับสมัครงาน

1. ช่างเจียร์ราบ (Grinding) 2. ช่างเครื่อง Milling 3. ช่าง EDM 4. พนักงาน QC 5. พนักงาน QC Lapping 6. ช่างเขียนแบบ(Desing) 7. ช่าง Wirecut 8. ช่าง CNC 9. ช่างถอดประกอบ DIE SET


Posted By Comments: 0 0