เปิดรับสมัครงาน

1. พนักงาน PG 2. พนักงาน CNC 3. ช่าง EDM 4. ช่าง FG 5. ช่าง Milling


2