ประกาศสมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. จนท.ออกแบบ(Design Molding/Stamping) 2. ช่างเจียร์ราบ(Grinding) 3. ช่างเครื่อง CMM 4. ช่างเครื่อง Milling


Posted By Comments: 0 0