เปิดรับสมัครงาน

1. จนท.ออกแบบ(Mold Design Engineer) 2. จนท.เครื่องวัด CMM


Posted By Comments: 0 0Post Date: 28th 8月 2020