ประกาศสมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ช่างเครื่อง 2. ช่าง EDM/WC 3. ช่างเจียร์ราบ (Grinding) 4. พนักงาน QC 5. ช่างเครื่อง CMM


Posted By Comments: 0 0