เปิดรับสมัครงาน

1. พนักงาน QC 2. พนักงาน CMM 3. ช่าง CNC


0