เปิดรับสมัครงาน

1. ช่าง CNC 7. ช่าง EDM 2. ช่างเครื่อง Milling 8. ช่าง Wirecut 3. ช่าง Profile Grinding 4. ช่างเจียร์ราบ (Grinding) 5. ช่างประกอบ Mold&Die 6. ช่างเขียนแบบ (Design Tooling-Mold&Die)


Posted By Comments: 0 0