เปิดรับสมัครงาน

1. พนักงาน QC 2. พนักงาน CMM 3. ช่างเครื่อง CNC 4. ช่างเจียร 5. ช่าง EDM 6. ธุรการ EDM)


0