เครื่องยิงทราบ (Sandblast)

Sandblasting

Sandblasting  (1 M/C)

Maker: Blastmaster, Thailand