งานเลี้ยงขอบคุณพนักงานและวันครอบครัว 2020

12 Dec 2020 (@Chumnumsubb)