Other
Other 2
CURVE TRACK
เติมเนื้อ
Untitled-3-1
Untitled-1

Other Parts-Rework

อื่นๆ

นอกเหนือจากการผลิตชิ้นงานใหม่เรายังช่วยลูกค้าลดค่าใช้จ่ายด้วยการซ่อมชิ้นงาน เช่นการเชื่อม การ Regrinding punch and Die, การเชื่อมด้วยเลเซอร์ , Braizing carbide to Steel, และแก้ไขขนาดรูด้วยการเพิ่มเนื้อแล้วแก้ไขชิ้นงานให้ได้ตามแบบ ฯลฯ